بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:10

رديف عنوان سؤال
  1   2- لطفا به نمونه هايي ازتحريف هايي كه در واقعه عاشورا شده است اشاره نماييد ؟  
  2   آيا اين قضيه صحيح است كه اسراء اهل بيت امام حسين هنگام بازگشتن از شام در روز اربعين وارد كربلا شدند؟  
  3   امام حسين چند مرحله شهادت دارد؟  
  4   وظيفه ما در برابر كساني كه وقايع جعلي را به نهضت امام حسين((عليه السلام))نسبت مي دهند چيست؟

 
  5   آيا حضرت قاسم(ع) در كربلا عروسي گرفت؟ چون كه در تعزيهها اين مطلب را ميگويند كه ايشان در آن موقع كه جنگ بود، عروسي گرفت و به ميدان رفت و شهيد شد.

 
  6   لطفاً در مورد تحريفاتي كه در بازگويي واقعة عاشورا وجود دارد شرح دهيد.  
  7   با توجه به ابهت و شوكتي كه حضرت امام حسين(ع) داشتند اين چهره مظلوم و خواري كه علما از ايشان ترسيم مي كنند چگونه توجيه مي شود؟  
  8   آيا عروسي حضرت قاسم روز عاشورا امري مستند است ؟  
  9   آيا اين كه مي‌گويند خود شيعه‌ها امام حسين عليه السلام را كشتند صحت دارد ؟  
  10   آيا ازدواج امام حسين (ع) با ارينب ، در پيش آمد قضيه كربلا نقش داشته است؟