بازگشت

گروه: اطلاعات عمومي
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:تحريفات واقعه كربلا
موضوع فرعي:بررسي روايات ورود اسرا به كربلا در روز ا
سؤال:آيا اين قضيه صحيح است كه اسراء اهل بيت امام حسين هنگام بازگشتن از شام در روز اربعين وارد كربلا شدند؟
جواب:

خير اين مطلب جز در كتاب لهوف كه آن هم خود سيد بن طاووس در كتابهاي ديگرش آن را تكذيب كرده و لااقل تآييد نكرده است، در هيچ كتابي نيست و هيچ دليل عقلي هم قبول نمي كند. ولي مگر مي شود اين را از مردم گرفت. در اربعين تنها موضوعي كه مطرح است موضوع زيارت امام حسين است چون اولين زائرش جابر بوده است و در اين روز زيارت امام حسين سنت شده است. اربعين جز موضوع زيارت امام حسين هيچ چيز ديگري ندارد، موضوع تجديد عزاي اهل بيت نيست، موضوع آمدن اهل بيت به كربلا نيست، اصلا راه شام از كربلا نيست، راه شام به مدينه از خود شام جدا مي‎شود.