بازگشت

گروه: اطلاعات عمومي
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:تحريفات واقعه كربلا
موضوع فرعي:انواع تحريفات عاشورا
سؤال:امام حسين چند مرحله شهادت دارد؟
جواب:

امام حسين سه مرحله شهادت دارد: شهادت تن به دست يزيديان، شهادت شهرت و سمعه و نام نيك به دست بعديها بالآخص متوكل عباسي، و شهادت هدف به دست اهل منبر. سومي، بزرگترين مرحله شهادت است