بازگشت

گروه: اطلاعات عمومي
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:تحريفات واقعه كربلا
موضوع فرعي:وظيفه مادر برابرنسبت وقايع جعلي به نهضت
سؤال:وظيفه ما در برابر كساني كه وقايع جعلي را به نهضت امام حسين((عليه السلام))نسبت مي دهند چيست؟


جواب:

در پاسخ به اين پرسش چند نكته را يادآوري مي كنيم: برخي حوادث مربوط به داستان كربلا و شهادت امام حسين((عليه السلام)) و ياران گرامي وي و اسارت خاندانش مسلّم و غير قابل ترديد است. قسمتي از اين وقايع نيز اختلافي است ممكن است بعد از تحقيق، بسياري از آنچه شايع است. خلاف واقع به نظر آيد، ولي بايد توجّه داشت كه:
اولا: اين مسئله قطعي نيست
ثانياً: در برخورد با اين بخش از وقايع مربوط به عاشورا بايد دقّت و احتياط كرد و توجّه داشت كه مبادا در راهنمايي مردم، آبروي افراد از بين برود و اعتقاد و ايمان مردم به نهضت عاشورا و اهمّيت شهادت امام حسين((عليه السلام)) مخدوش نشود. گرچه اهل اطّلاع، حوادث جزئي را با حوادث مسلّم نهضت عاشورا قياس نمي كنند و اگر چه ترديد در صحّت برخي حوادث جزئي مورد اختلاف، ضرري به اساس ماجراي كربلا وارد كند، امّا ممكن است اعتقاد بسياري از عوام با اين اختلاف ها مخدوش شود.
ثالياً: بايد توجّه داشت كه هنگام طرح نزاع، اختلاف هاي فسادانگيز به وجود نيايد.
وظيفه گويندگان و خطيبان نيز اين است كه هنگام حكايت اين حوادث، مدرك سخن خود را بيان كنند و مثلا بگويند « طبق آنچه در فلان كتاب آمده است». اين گونه بيان، بي اشكال است و دروغ نيز نيست. در مراسم ديگر مثل تعزيه خواني نيز بايد از امور غيرمشروع پرهيز داده شود. اگر در اين گونه مراسم، اموري كه باعث اهانت به امام حسين((عليه السلام)) و اهل بيت گرامي وي((عليهم السلام)) است با تذكّر اصلاح نشد، بايد با روش هايي كه فساد آن كمتر است از آنها جلوگيري كرد.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1664ـ