بازگشت

گروه: امامت و تشيع
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:تحريفات واقعه كربلا
موضوع فرعي:عروسي حضرت قاسم
سؤال:آيا عروسي حضرت قاسم روز عاشورا امري مستند است ؟
جواب:

عروسي حضرت قاسم ( عليه السلام ) در روز عاشورا سند معتبري ندارد و مرحوم شيخ عباس قمي چنين بيان مي دارد كه چنين احتمال مي رود كه تزويج حسن مثني فرزند حسن بن علي ( عليه السلام ) در همان ايام خروج امام ( عليه السلام ) از مدينه در راه ميان مدينه و كربلا بوده است .