بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:8

رديف عنوان سؤال
  1   چه ويژگي در سخنان واشعار منقول از امام حسين (ع) وجود دارد كه حاكي از روح بزرگ اوست؟  
  2   امام حسين در بين راه كربلا چه اشعاري را در جواب كسانيكه از او مي خواستند در اين راه خطرناك نرود، خواند؟  
  3   چه جملات و اشعاري از امام حسين (ع) در مورد مرگ و شهادت در راه خداوند متعال به ما رسيده است؟  
  4   امام حسين در چه مواقعي به اصل «امر به معروف و نهي از منكر» استناد كرد؟  
  5   فصاحت و زيبايي كلام امام حسين(ع) چگونه است؟  
  6   امام حسين((عليه السلام)) درباره انتخاب مرگ و ترجيح آن بر ذلّت چه فرمود؟
 
  7   حضرت امام حسين درباره دنياي مردم و ذيل آنها چه فرمودند  
  8   منظور از حديث، حسين مني و انا من حسين، چيست ؟