بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:8

رديف عنوان سؤال
  1   1 – امام حسين «عليه السلام » خون علي اصغر «عليه السلام » را بعد از شهادتشان به هوا پاشيدند و مي فرمايند: چون ازديدگاه خداوند است, پس برمن آسان است و در جايي ديگر باز مي شنويم كه اين مصيبت ها بر حضرت سنگين بوده است. لطفا راجع به تضاد, توضيحاتي عنايت فرماييد ؟  
  2   درباره حضرت علي اكبرعليه السلام مقداري توضيح دهيد.

 
  3   سنّ علي اكبر(ع) در موقع شهادت چقدر بود؟

 
  4   آيا حضرت علي اصغر(ع) در هنگام شهادت در واقعه كربلا شش ساله بوده است يا شش ماهه؟

 
  5   ابن طاووس نقل كرده است كه حضرت زينب(س) به قتلگاه علي اكبر آمد، آيااين حرف درست است؟  
  6   چرا علي اكبر از امام حسين(ع) تقاضاي آب كرد؟ مگر نمي دانست آب نيست؟  
  7   آيا در فرزندان امام حسين ( عليه السلام ) ، حضرت علي اكبر بزرگتر بوده است يا امام سجاد ( عليه السلام ) ؟  
  8   شباهت حضرت علي اكبر ( عليه السلام ) به پيامبر اكرم ( ص ) چگونه بوده است ؟