بازگشت

گروه: تاريخ و سيره
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:حضرت علي اصغر و حضرت علي اكبر
موضوع فرعي:قتلگاه علي اكبر(ع)-حضرت زينب(س)
سؤال:ابن طاووس نقل كرده است كه حضرت زينب(س) به قتلگاه علي اكبر آمد، آيااين حرف درست است؟
جواب:

شيخ مفيد در كتاب الارشاد ماجراي شهادت علي اكبر و آمدن حضرت زينب(س) به قتل گاه را چنين نقل مي كند: «... امام حسين(ع) آمد، تا بر سر آن جوان ايستاده، فرمود: خدا بكشد مردمي كه تو را كشتند. اي پسرم، چه بسيار اين مردم بر خدا و بر دريدن حرمت رسول خدا بي پاك گشته اند! و اشك از ديدگان حق بينش سرازير شد. سپس فرمود: پس از تو خاك بر سر دنيا! در اين حال زينب(س) - خواهر امام حسين(ع) - از خيمه بيرون دويده، فرياد مي زد: اي برادرم و اي فرزند برادرم و شتابانه آمد، تا خود را بروي آن جوان انداخت. امام حسين(ع) سر خواهر را بلند كرده، او را بخيمه باز گرداند و...»، {V(شيخ مفيد: «الارشاد»، ترجمه و شرح سيد هاشم رسولي محلاتي؛ شيخ مفيد، «الارشاد»، ترجمه، محمدباقر ساعدي خراساني، 459، انتشارات اسلاميه) V}. مرحوم سيد بن طاوس هم آمدن زينب(ع) به قتل گاه، كنار جنازه فرزند برادرش علي اكبر را نقل كرده است، {V(سيد بن طاوس، «اللهوف علي قتلي الطفوف»، صفحه 128، انتشارات اهل بيت)V} و اين كه صد در صد آمده است يا نه نمي شود قطعاً و جزماً در اين مورد اظهار نظر كرد و ارباب مقاتل و آنهايي كه متعرض اين مسأله شده اند گفته راوي را مطرح مي كنند. در فرض قبول، آمدن زينب كبري(س) به قتل گاه، زماني بوده است كه امام حسين(ع) محاصره دشمن را شكسته و خودش كنار جنازه فرزندش حاضر و خواهرش را به خيمه برگردانده بود. ابي مخنف نيز مثل صاحب «لهوف» مطلب را نقل كرده است، {V(ابي مخنف لوط بن يحيي الازدي الغامدي الكوفي: «وقعه الطف»، ص 243، تحقيق محمد هادي يوسفي غروي، انتشارات جامعه مدرسين) V}.