عبارت قسمت
بازگشت به فهرست
تعداد كل:17

رديف عنوان
  1   به ميدان رفتن امام  
  2   حمله ي 1  
  3   هجوم به خيمه هاي امام حسين  
  4   تسلط امام به آب  
  5   اصابت تير بر پيشاني امام  
  6   عريان ساختن جسم مطهر امام  
  7   وداع امام حسين  
  8   سيب بهشتي  
  9   حمله ي 2  
  10   عبدالله بن حسن  
  11   امام حسين و مسلم بن رباح  
  12   هجوم بر امام  
  13   بيرون آمدن زينب از خيمه  
  14   دعاي امام در واپسين لحظات زندگي  
  15   فاجعه ي بزرگ  
  16   قاتل تبهکار  
  17   دفاع اسب از آن حضرت