بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   منظور از آزاد مرد بودن امام حسين ( عليه السلام ) چيست ؟ آيا همين كه با يزيد بيعت نكرد دلالت بر آزاد مردي آن سرور مي كند ؟