بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:2

رديف عنوان سؤال
  1   اگر ائمه ( عليهم السلام ) داراي معجزه بودند چرا امام حسين ( عليه السلام ) آب از زمين استخراج نكرد ؟  
  2   چرا پيامبران يا ائمه اطهار ( عليهم السلام ) كه معجزه داشتند در بعضي از جنگها شكست مي خوردند حتّي بعضي از مواقع كشته مي شدند مثلاً امام حسين ( عليه السلام ) كشته شد ؟