بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   1 – امام حسين «عليه السلام » خون علي اصغر «عليه السلام » را بعد از شهادتشان به هوا پاشيدند و مي فرمايند: چون ازديدگاه خداوند است, پس برمن آسان است و در جايي ديگر باز مي شنويم كه اين مصيبت ها بر حضرت سنگين بوده است. لطفا راجع به تضاد, توضيحاتي عنايت فرماييد ؟