بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   اينكه مي گويند امام حسين((عليه السلام)) در كربلا با خون خود وضو گرفت آيا توهين به امام نيست؟