بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:23

رديف عنوان سؤال
  1   چرا در سوگواريها ومصائب در مورد حضرت ام كلثوم سخني به ميان نمي آيد ؟ آيا حضرت ام كلثوم در واقعه كربلا حضور نداشتند؟  
  2   چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست دركربلا به شهادت ميرسد خانواده اش را با خودش برد ؟  
  3   آيـا آيـه تطهير شامل امامان شيعه (ع ) مي شود ؟ به چه دليل ؟ تعداد اهل بيت پيامبر(ص ) چند نفر هستند ؟  
  4   آيا «ليلا» مادر حضرت علي اكبر در حادثه عاشورا حضور داشته است؟  
  5   آيا موضوع ازدواج امام حسين(ع) با شهربانو دختر يزدجرد سوم و تولد امام سجاد(ع) از او صحت دارد؟  
  6   آيا در فرزندان امام حسين((عليه السلام))، حضرت علي اكبر بزرگتر بوده است يا امام سجاد((عليه السلام))؟
 
  7   آيا شهربانو، همسر امام حسين((عليه السلام))، در واقعه كربلا حضور داشت؟
 
  8   چرا امام حسين((عليه السلام)) با اينكه مي دانست كشته مي شود زن و فرزندانش را نيز با خود برد؟
 
  9   حضرت سيّدالشهدا با آنكه مي دانست كشته مي شود چرا خانواده خود را همراه برد؟
 
  10   آيا خرابة شام كه اهل بيت امام حسين(ع) مدتي را در آنجا به سر بردند، واقعاً خرابه بود يا با توجه به شأن اهل بيت خرابه محسوب مي شده است؟

 
  11   كدام يكي از همسران امام حسين(ع) در واقعه كربلا حضور داشتند؟  
  12   در مورد مسئله ازدواجي كه مي گويند: شب عاشورا انجام گرفته است , توضيح دهيد.

كدام عقل سليم و كاملي قبول مي كند كه در شب آن چناني عروسي صورت بگيرد؟!

 
  13   چرا وقتي از واقعهء كربلا يادي به ميان مي آيد, نام حضرت زينب از بين بقيهء زنان حاضر در آن واقعه , گيراتر و بيش تر مطرح است ؟
چرا نامي اززنان يا دختران حضرت كه رنج هاي فراواني كشيدند, برده نمي شود؟
 
  14   آيا شهربانو، مادر امام سجاد (ع) در كربلا حضور داشت؟ به جز امام سجاد (ع) فرزند ديگري داشت؟ در مورد زندگي آن بانوي گرامي اطلاعاتي در اختيار ما بگذاريد.

 
  15   چرا امام حسين(ع) خاندان خود را به همراه بردند؟
 
  16   رفتار دستگاه يزيد با خاندان امام حسين(ع) پس از واقعه عاشورا چگونه بود؟

 
  17   چرا در جريان عاشورا سخني از همسر امام حسين(ع) شهربانو به ميان نمي آيد؟
 
  18   آيا شهربانو دختر يزدگرد به همسري امام حسين (ع) در آمده است؟  
  19   چرا امام حسين(ع) خانواده خود را به كربلا برد؟  
  20   آيا شهر بانو ، همسر امام حسين ( عليه السلام ) ، در واقعه كربلا حضور داشت ؟  
  21   نام فرزندان امام حسين ( عليه السلام ) چه بوده است ؟  
  22   اهل بيت امام حسين ( عليه السلام ) چند روز در شام و چند روز در كوفه بودند ؟  
  23   آيا برگشت اسيران اهل بيت امام حسين ( عليه السلام ) از شام به كربلا در سال اوّل واقعه كربلا اتفاق افتاد يا سال بعد ؟