بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:6

رديف عنوان سؤال
  1   لطفاً اسامي كتب معتبر و صحيح در مورد واقعة كربلا از مكه تا پايان روز عاشورا را بنويسيد.

 
  2   براي شناخت امامان چه كتابها را مطالعه كنيم؟

 
  3   ما از زندگاني ائمة اطهار (ع) فقط كلياتي را مي دانيم، مثلاً از امام حسين و حضرت زينب(ع) واقعة كربلا را مي داينم. آيا از اين عزيزان فقط اين مطالب هست يا مطالب ديگري نيز هست؟

 
  4   آيا بستن آب بر امام حسين در كربلا حقيقت دارد؟ و چند منبع براي مطالعه بيشتر معرفي نمائيد.  
  5   براي روضه امام حسين(ع) چه كتاب هاي معتبري را معرفي مي كنيد؟  
  6   در مورد امام حسين(ع) كتاب هايي را براي مطالعه معرفي كنيد؟