بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:6

رديف عنوان سؤال
  1   در روز عاشورا انجام چه عباداتي مستحب است؟

 
  2   روي فرش هاي متعلق به امام حسين (ع) و معصومين : كه به مراسم عروسي برده مي شود و رقص و آواز خواني انجام مي گيرد, چه حكمي دارد؟ حكم مسئولان هيأت كه اين وسايل را تحويل مي دهند چيست ؟

 
  3   آيا بيرون بردن وسائل متعلق به امام حسين كه وقف حسينيه ها است , مانند ظروف و فرش ها و...جائز است , مثلاً آن ها را به مجالس عقد و عروسي ببريم ؟
 
  4   چرا پس از نوشيدن اب ذكر يا حسين را بر زبان جاري مي كنيم  
  5   در رساله هاي عملي مراجع گريه را باعث بطلان نماز واجب ميداند ولي در كتاب خصايص الحسينيه گريه براي امام حسين ( در نما زرا ثواب ميدانند ، تفاوت اين دو چيست؟

 
  6   آيا اجراي مراسم تعزيه درباره ائمّه اطهار ( عليهم السلام ) داراي ثواب است ؟