بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:7

رديف عنوان سؤال
  1   قبل از حضرت امام حسين((عليه السلام)) لقب سيدالشهدا از آنِ كه بود؟
 
  2   القاب امام حسين(ع) را نام ببريد.

 
  3   چرا امام حسين(ع) را ثارالله (خون خدا) گفته اند؟  
  4   1- چرا كنية امام حسين(ع) اباعبدا...مي باشد؟

چرا قبرمطهر حضرت 6گوشه دارد؟

2- آيه اي درقرآن كه مضمونش اينست كه : عجله كار شيطان است؟

آيه اي درقرآن كه مي گويد : اي پيامبر به مقدسات آنها اهانت نكن تا آنها مقابله به مثل نكنند؟

3- آيا برگزاري عيد الزهرا با اين سبك و سياق كه مرسوم است وبعضاً حرفهاي ركيك وفحشهاي زشت به خلفاي ثلاثه مي زنند شرعا ًصحيح ومجازاست؟

4- طريقه به درك واصل شدن عمر را لطفاً توضيح دهيد؟(مفصلاً)

5- مطلبي درباره نسبت عمر دركتاب اسرارآل محمدص آمده كه مي گويد پدرش هم پدربزرگش بوده وهم دائي او ومادرش هم، هم خواهرش بوده وهم عمهاش؟

 
  5   نام اباعبدا... به عنوان كنيه براي امام حسين( به چه علتي بود؟ آيا فرزندي به نام عبدا... داشته اند؟
 
  6   تعبير ثارالله براي امام حسين(ع)مشابه با تعبير فرزند خدا براي حضرت عيسي(ع) نيست؟  
  7   معناي ثارالله چيست؟