بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:8

رديف عنوان سؤال
  1   دعاي امام حسين در روز «عرفه» چه ويژگيهائي دارد؟  
  2   منابع زيارت ناحيه مقدسه چيست و چرا در مفاتيح الجنان وارد نشده است ؟  
  3   چرا در زيارت وارث نامي از امام حسن ( ع ) برده نشده با اينكه امام حسين ( ع ) وارث اوست ؟  
  4   امام حسين(ع) چه ارثي از حضرت آدم (ع) برده است؟

 
  5   چرا در قديم كساني كه به زيارت كربلا ميرفتند دستشان را قطع مي كردند؟
 
  6   معناي عبارت ( انا قتيل العبرات ) و ( السلام علي قتيل العبرات ) چيست  
  7   چه اوصافي براي امام حسين ( عليه السلام ) در زيارات آن حضرت آمده است ؟  
  8   چرا در باب زيارت امام حسين عليه السلام آمده است كه به جاي قبله رو به قبر نماز بخوان ؟