بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:10

رديف عنوان سؤال
  1   آيا امام سجاد(ع) پس از واقعه كربلا، در كوفه، زنداني شده بود؟  
  2   حماسه امام سجاد(ع)، پس از واقعه كربلا در كوفه چه بود؟  
  3   مي گويند در كربلا حضرت زينب(س) چند بار جان امام سجاد(ع) را نجات داد. نويسندگان مي گويند اين كار باعث شد زميني از حجت خدا خالي نباشد. مگر امام باقر(ع) آن روز زنده نبود و حتي در كربلا نبود؟ آيا از امام باقر(ع) همان گونه دفاع نمود؟

 
  4   چرا امام سجاد(ع) در كربلا مريض بودند؟

 
  5   چرا روز عاشورا امام حسين (ع) از ورود امام سجّاد(ع) به ميدان جنگ جلوگيري كردند؟ چرا همه ءفرزندان و ياران حسين (ع) كشته شدند, جز پسرش امام چهارم؟
 
  6   با توجه به اين كه گفته مي شود امام باقر(ع) هم در كربلا حضور داشته است و پدر بزرگوار ايشان امام سجاد(ع) (علي اوسط) است بفرماييد سنّ امام سجاد(ع) در كربلا و سن حضرت علي اكبر هنگام شهادت دركربلا چند سال بوده است ؟

 
  7   سبب بيماري امام زين العابدين در كربلا چه بود؟ در چه سنّي بودند؟ آيا امام باقر(ع) هم در كربلا بود؟ چه سني داشت ؟ اين كه گفته شده شهربانو خود را در فرات تلف كرد تا اسير نگردد, صحيح است ؟

 
  8   امام سجاد(ع) در واقعهء عاشورا چند سال داشت و آيا شهربانوزنده بود؟

 
  9   امام سجاد( چگونه توانستند امام حسين( را در هدفشان ياري كنند؟

 
  10   با توجه به رواياتي كه بيان مي كنند اهل بيت يعني حضرت زينب س امام سجاد ع و ... در روز اربعين امام حسين ع به كربلا رسيدند با توجه به مسافت طولاني بودن بين شام و كربلا چگونه با عقل جور در مي آيد؟