بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:4

رديف عنوان سؤال
  1   آيا ائمه اطهار به استثناي امام حسين(ع) در مقابل حكام جور زمانشان، با سازش و مدارا عمل مي‎كرده‎اند؟  
  2   چرا شكل مبارزه امامان معصوم ( ع ) بعد از امام حسين ( ع ) بيشتر مبارزه پنهاني بود؟  
  3   چرا در كربلا امام حسين(ع) بار اول به ميدان نبرد نرفت و پس از كشته شدن تمام يارانش وارد عمل شد؟ آيا در اين صورت واقعه كربلا تغيير ميكرد؟

 
  4   چرا امام حسين ( عليه السلام ) فقط جنگ كرد و شهيد شد ؟