بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:11

رديف عنوان سؤال
  1   چه صفاتي از امام حسين(ع) در روز عاشورا ظهور كرد؟  
  2   چگونه حسين(ع)، هم عارف بود و هم مجاهد ؟  
  3   جايگاه نماز در سيرة امام حسين(ع) چگونه بود؟  
  4   ايثار اصحاب امام حسين در حادثه عاشورا، چگونه بود؟  
  5   امام حسين(ع) براي جلوگيري از گناه، چه توصيه&#هايي فرموده&#اند؟  
  6   نظر و سيره امام حسين(ع) در مورد صبر و تسليم چيست؟  
  7   پشتوانه شهادت طلبي اصحاب حسين(ع) در كربلا، چه بود؟  
  8   ما كه معتقديم امام حسين((عليه السلام)) پيروز شد، چرا به جاي رشادت و مردانگي او از كشته شدن او مي گوييم؟
 
  9   امام حسين (ع) چه رابطه اي با جوانان دارد؟ چگونه مي توان از حسين بن علي درس آموخت ؟  
  10   لطفاً چند نمونه از سيره هاي اخلاقي امام حسين را از زندگي ايشان بنويسيد؟

 
  11   اگر ائمه ( عليهم السلام ) داراي معجزه بودند چرا امام حسين ( عليه السلام ) آب از زمين استخراج نكرد ؟