بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:9

رديف عنوان سؤال
  1   ديدگاه قرآن و حديث نسبت به بني اميه چيست؟  
  2   يكي از مهمترين علل شهادت امام حسين و گرويدن مردم به امويان جهل مردم بود، اين جهل به چه معناست؟  
  3   چرا كوفيان به جنگ امام حسين(ع) رفتند؟  
  4   آيا اعوان و انصار ابن زياد به اصول اسلام مؤمن نبودند و يا به اسلام مؤمن بودند ولي گمان مي‎كردند كه امام حسين طاغي و ياغي است و خارج بر امام وقت و به حكم اسلام بايد با او جهاد كرد؟  
  5   وجوه تمايز اصحاب امام حسين و عمر سعد با اهل بدر و صفين چه بود؟  
  6   شمر چگونه شمر شد؟

 
  7   عبيدالله بن زياد كه بود؟  
  8   روز قيامت امام حسين (ع) با قاتلانشان چه خواهد كرد؟  
  9   تكليف كساني كه در روز عاشورا نه در مقابل امام حسين ( عليه السلام ) بودند و نه در كنار امام ( عليه السلام ) چيست ؟