بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:5

رديف عنوان سؤال
  1   چـرا شـيـعـه , فرزندان علي بن ابي طالب ( حسن و حسين عليهماالسلام ) را فرزندان رسول خدا صلي اللّه عليه و آله مي خواند ؟  
  2   دليل علاقة شديد پيامبر نسبت به امام حسين چه بود؟  
  3   امام حسين از ديدگاه پيامبر(ص) چگونه توصيف شده است؟  
  4   شبيه ترين فرد به پيامبر اكرم(ص) از ياران امام حسين(ع) در كربلا چه كسي بود؟

 
  5   چرا امام حسين(ع)، خامس آل عبا لقب گرفتند؟