بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:7

رديف عنوان سؤال
  1   در نقل است كه امام حسين ( عليه السلام ) 5 لباس به محمد بن بشير حضرمي دادند كه قيمت هر كدام بيش از يكصد ليره عثماني بود , و اين مسئله با زهد امام كه پيروجد و پدر خود بودند ( و علي ( عليه السلام ) لباس پشمينه و خشن در زير لباسهايش مي پوشيد ) سازگار نيست ؟  
  2   مباهله چيست و چگونه بر فضيلت امام حسين دلالت مي‎كند؟  
  3   جايگاه امام حسين(ع) در قيامت چگونه است؟  
  4   آيا امام حسين(ع) از شهادت خود خبر داشت؟  
  5   امام حسين در عبادت چگونه بود؟  
  6   امام حسين در سخاوت چگونه بود؟  
  7   امام حسن (ع) هنگام ارتحال، در مورد امام حسين (ع) چه توصيهاي به محمدبن حنفيه فرمودند؟