بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:7

رديف عنوان سؤال
  1   آيـا سـر مـقدس امام حسين عليه السلام تكلم كرد ؟ و اگر چنين است پس چگونه مردمي كه اين معجزه را ديدند هدايت نشدند ؟  
  2   سر مقدّس امام حسين((عليه السلام)) در كجا مدفون است؟
 
  3   آياتي از قرآن كه سر مبارك امام حسين((عليه السلام)) بر سر ني قرائت كردند به چه منظور بوده است؟
 
  4   آيا اين نقل درست است كه سر مبارك امام حسين((عليه السلام)) قرآن تلاوت كرده است؟
 
  5   سر مبارك امام حسين(ع) طبق روايات در جاهاي مختلفي دفن گرديده و مورد اختلاف واقع شده است . آيا سند معتبري در مدفن سر وجود دارد؟

 
  6   در مورد اين كه سر امام حسين داخل تنور قرآن ميخواند، توضيح دهيد كه آيا واقعاً راست بوده است يا خير؟

 
  7   آيا مدارك معتبري دال بر قران خواندن سر بريده امام حسين(ع) بر سر نيزه وجود دارد؟