بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:9

رديف عنوان سؤال
  1   روايـتـي از پـيامبر ( صلي اللّه عليه و آله و سلم ) منقول است كه فرموده اند : حسين مني و انا من حـسين ( يعني حسين ( عليه السلام ) از من است و من از حسين هستم )معناي جمله اول روشن است كه حسين از پيامبر است چون مادر امام حسين حضرت زهراءمي باشد كه او دختر رسول خدا است و لكن چگونه مي شود كه پيامبر نيز از حسين باشد ؟  
  2   آيا درست است كه امام حسين(ع) از دشمن به قدري كشت كه خدا گفت: بس است و ما مي خواهيم تو را كشته ببينيم؟ ماجراي شهادت حضرت و جمله ما مي خواهيم تو را كشته ببينيم چيست؟

 
  3   امام صادق(ع) فرمود: بهترين زمين ها تربت امام حسين(ع) است و به درستي كه سجده بر ترتب امام حسين(ع) پرده هاي هفتگانه را پاره مي كند، منظور از پرده هاي هفتگانه چيست؟ چه تفاوتي زمين كربلا با ديگر زمين ها مثل نجف دارد؟

 
  4   پيامبر اكرم(ص) فرمودند: حسينٌ منّي و أنا من حسين قسمت دوم فرمودة حضرت رسول(ص) چه معنايي دارد؟

 
  5   حديث كلّ يومٍ عاشورا و كلّ أرضٍ كربلا در چه كتابي و از چه امامي است؟ معناي آن بسط بيشتري داده شود.

 
  6   معناي عبارت أنا قتيل العبرات يعني چه و چه زماني توسط امام حسين عليه السلام گفته شد

 
  7   پنج حديث دربارة ثواب عزاداري امام حسين(ع) ذكر نماييد.

 
  8   از حضرت اباعبداللَّه الحسين(ع) روايت است: اگر كسي سوره حمد را هفتاد مرتبه بر مرده بخواند و او زنده شود، جاي تعجب نيست. اين مطلب از نظر علمي چقدر اعتبار دارد و آيا شامل تمام افراد ميشود؟  
  9   آيا روايت : « نحن قريش ، وشيعتنا العرب ، و عدونا العجم » از قول امام حسين عليه السلام صحت دارد ؟