بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:14

رديف عنوان سؤال
  1   1- به چه دليل در زيارت عاشورا از يك طرف سلام وارده برامام حسين ( عليه السلام ) و اولادش و از طرف ديگر لعنت و نفرين بر بني اميه مي باشد ؟  
  2   آيا زيارت عاشورا از جهت سند معتبر است؟  
  3   در زيارت عاشورا مراد از علي بن الحسين(ع) كيست، و منظور از امام هدي كيست؟ آيا مراد از شمراً همان شمر است؟ چرا گفته شده ثم الثاني و الثالت والمثنان نيامده است؟

 
  4   در مورد زيارت عاشورا و فوائد آن توضيح دهيد.
 
  5   آيا در زيارت عاشورا لعن را بايد صد مرتبه تكرار كرد؟
 
  6   مدرك زيارت عاشورا چيست و از كدام امام نقل شده است ؟
 
  7   زيارت عاشورا در چه روزي خوانده شود، بهتر است؟ بهترين ذكرها چه نام دارد؟ دعاي روزها چه مي باشد؟

 
  8   آيا مي توان در قنوت نماز زيارت عاشورا را خواند؟  
  9   چرا در زيارت عاشورا نام دشمنان امام حسين برده شده است  
  10   زيارت عاشوراي معروفه چگونه بوجود آمد؟

 
  11   منظور هدف ما از حضرت علي بن الحسين در زيارت عاشورا كه مي خوانيم السلام علي الحسين و علي علي بن الحسين چيست؟
 
  12   درباره زيارت عاشورا سند و احاديثي در فضيلت آن آمده؟ توضيح بفرماييد.  
  13   اگر انسان چهل روز زيارت عاشورا را بخواند آيا موفق به زيارت امام حسين(ع) مي شود؟  
  14   منظورازظالم اول,ثاني و ثالث ورابع درفرازهاي اخرزيارت عاشوراچيست؟