بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:14

رديف عنوان سؤال
  1   آيا گريه كردن فرد گنهكار بر امام حسين «عليه السلام » ارزش معنوي دارد ؟  
  2   آيا روايات داله بر ثواب گريه كردن بر حسين عليه السلام صحيح و قرائت آن جايزاست يا نه ؟  
  3   فلسفه گريه بر امام حسين ( ع ) را بيان كنيد؟ و چگونه مي توان خشكي چشم را درمان نمود؟  
  4   چرا براي امام حسين((عليه السلام)) گريه مي كنيم؟
 
  5   فلسفه گريستن بر امام حسين و مصائب ايشان چيست؟ چرا اين قدر اجر و ثواب دارد؟

 
  6   ميگويند كسي كه براي امام حسين(ع) بگريد، بهشت بر او واجب ميشود. حال اگر آن شخص گناهي كرد، باز بهشت بر او واجب است؟

 
  7   در روايات است كه اگر كسي بر مصيبت امام حسين(ع) گريه كند، بهشت بر او واجب ميشود. در اين صورت شرايط قبولي اين عزاداري را بفرماييد.
 
  8   آيا درست است كه نبايد در مصائب امامان(ع) اشك بريزيم يا عزاداري كنيم به اين عنوان كه عزاداري و گريه براي امامان فايده اي ندارد و بايد انسان خود را با اهداف امام حسين (ع) همساز كند و گريه و عزاداري براي امام حسين(ع) و بقية ائمه كاري بيهوده است؟!

 
  9   در مواقع عزاداري با اين كه ناراحت هستم , ولي اشكم جاري نمي شود! آيا من گناهكارم ؟

 
  10   فلسفه گريستن بر امام حسين (ع) و شهداي كربلا چيست؟

 
  11   فلسفه گريه بر امام حسين(ع) چيست؟ آيا اين گريه ها عامل تخدير جامعه نسبت به ظلم و ستم نيست؟  
  12   نمي دانم چرا در مراسم عزاي حسيني از چشمانم اشك نمي آيد؟  
  13   آيا گريستن كفّار براي امام حسين ( عليه السلام ) سودي براي آنها دارد ؟  
  14   حديثي را در فضيلت گريه در عزاداري امام حسين ( عليه السلام ) مرقوم فرماييد ؟