بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:10

رديف عنوان سؤال
  1   چرا امام حسين«عليه السلام» با زن و فرزندان خود به مكه و كربلا هجرت كرد ؟  
  2   معروف است كه حضرت سكينه دختر امام حسين عليه السلام شعر مي گفتند و در بين شعرا مرتبه و درجه اي عالي داشته اند و در مجالسي كه ايشان ترتيب مي داد شعرا شركت و ازبيانات و اشعار او استفاده مي كردند ، آيا اين امر صحيح است يا نه ؟  
  3   امام حسين (ع) چند فرزند و چند همسر داشتند؟ 
  4   حضرت علي اكبر(ع) در روز عاشورا چند ساله بود؟ آيا هيجده ساله بود يا سنّ بيشتري داشته؟ در مراسم روضه خواني ميگويند جواني هيجده ساله بودو در برخي كتابها سن ايشان را بيست و هفت و بيست و هشت سال نوشتهاند. كدام يك درست است؟

 
  5   چه خانوادهاي از اهل بيت(ع) بيشترين شهيد را در روز عاشورا داشتند؟

 
  6   آيا ام كلثوم خواهر امام حسين(ع) قبل از امام در كوفه از دنيا رفته است؟ آقاي سيد عطاء الله مهاجراني در ص 102 كتاب انقلاب عاشورا گفته است كه ام كلثوم از دنيا رفت وا مام حسين(ع) اجازه داد حاكم كوفه مطابق رويه و عرف بر او نماز خواند. در اين صورت پس ام كلثوم كه در كربلا با حضرت زينب(س) بود، چه كسي بود؟ خواهر امام حسين(ع) نبود؟

 
  7   حضرت سكينه(ع) كه بود؟

 
  8   قبر حضرت ام كلثوم، حضرت زينب و حضرت سكينه در كجا واقع شده است؟ و مراجعت از مدينه به شام مشخّص است يا خير؟

 
  9   نام زن امام حسين (ع) چيست ؟

 
  10   مختصري درباره ام البنين مادر حضرت ابوالفضل بيان فرمائيد ؟