بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:23

رديف عنوان سؤال
  1   مقام معظم رهبري درفرمايشي بيان فرمودند كه كربلا نه يك واقعه است بلكه يك فرهنگ است . فرهنگ كربلا وكربلايي بودن را توضيح فرماييد؟  
  2   1 – چرا به روايت « كل يوم عاشورا و كل ارض كربلا » امروز در سرزمين ايران حسين « عليه السلام » و يزيد زمان چه كساني هستند . لطفا پاسخ دهيد؟  
  3   1-چگونه مي توان از جريان حادثه كربلا درزندگي فردي و اجتماعي الگو برداري كرد ؟  
  4   حادثه كربلا داراي چند جنبه است و كداميك از آنها ارزش بيشتري دارد؟  
  5   چرا امام حسين(ع)، براي رفتن به كربلا، تا پايان مراسم حج صبر نكردند؟  
  6   چه كساني جريان كربلا را نقل كرده اند؟  
  7   چرا محمد حنفيه، برادر امام حسين((عليه السلام))، در نهضت كربلا شركت نكرد؟
 
  8   آيا برگشت اسيران اهل بيت امام حسين((عليه السلام)) از شام به كربلا در سال اوّل واقعه كربلا اتفاق افتاد يا سال بعد؟
 
  9   خطاب امام حسين((عليه السلام)) در عبارت «هل من ناصر ينصرني» به كيست؟
 
  10   كربلا يعني چه؟

 
  11   چرا براي مبارزه با حسين(ع) (دشمن) آب را بر او بست؟ چرا حضرت زينب(ع) طاقت دوري امام حسين(ع) را نداشت؟

 
  12   اسامي شهداي كربلا مشخص و در مقاتل آمده است اما اسامي قاتلين ايشان نيامده است. لطفاً اسامي قاتلين شهداي كربلار مرقوم فرماييد.  
  13   چرا در كربلا امام حسين (ع) مدّتي با سپاه نجنگيد و از مقاتله با دشمن دست كشيد؟

 
  14   اولين و آخرين شهيد كربلا چه كساني بودند؟  
  15   چرا سرزمين كربلا براي جنگ انتخاب شد؟
 
  16   چرا افرادي مانند جابر يا بقيه دوستان ابي عبدا... حسين( در كربلا حضور نداشتند؟
 
  17   راز ماندگار كربلا از بين وقايع تاريخي چيست؟

 
  18   جزئيات واقعه كربلا چگونه به ما رسيده است؟

 
  19   چه كساني جريان كربلا را نقل كرده اند؟  
  20   درسهايي را كه ما از امام حسين(ع) در واقعه عاشورا مي گيريم، لطفافهرست وار بنويسيد.  
  21   مكان خاك سپاري راس مبارك امام حسين (ع) كجاست؟  
  22   چرا امام حسين(ع) نداي ( هل من ناصر ينصرني ) در روز عاشورا سر دادند؟  
  23   دلايل بروز جنگ در كربلا چيست؟