بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:13

رديف عنوان سؤال
  1   چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟  
  2   *- دشمني يزيد و يارانش از چه زماني با امام حسين (ع ) شروع شده بود ؟
*- آيا يزيد با امام حسين (ع ) از قبل دشمني داشته است ؟
 
  3   آيا امام حسين« عليه السلام »زمان و مكان شهادت خود را مي دانستند ؟ توضيح دهيد ؟  
  4   قرآن مي گويد با دست خويش خود را به هلاكت نيفكنيد پس چرا در روز عاشورا باآنكه مي دانست كشته مي شود در مقابل بني اميه قيام كرد ؟  
  5   چـرا حـضـرت عـلي (ع ) با آنكه قاتلش را مي شناخت و از جزئيات حادثه قتلش آگاه بودآنشب به مـسـجـد رفـت تا كشته شود ؟چرا امام حسين (ع ) با آنكه مي دانست كشته مي شود به كربلا رفت ؟چـرا امـام رضـا (ع ) از ميوه يي كه مي دانست زهرآلود است ميل فرمود ؟آيا فرار از خطر و مهلكه لازم نيست ؟ آيا اين كارها به خودكشي شباهت ندارد ؟  
  6   چگونه مي‎توان جايگاه علمي امام حسين را شناخت؟  
  7   با اينكه خدا و پيامبر مي دانستند كه امام حسين((عليه السلام)) كشته مي شود و شمر قاتل آن حضرت است، آيا شمر را مي توان مقصّر دانست؟
 
  8   چرا امام حسين(ع) با اين كه مي دانستند به شهادت ميرسند، به كربلا رفتند؟

 
  9   چرا امام حسين(ع) به رغم آن كه مي دانست كشته مي شود خانواده را به جنگ برد؟

 
  10   با توجه به آگاهي امام از كشته شدن خود، آيا اين كار خود نوعي خودكشي محسوب نميشود؟

 
  11   آيا امام حسين (ع) از شهادت خود خبر داشت؟

 
  12   چرا امام حسين ( با اين كه مي دانست كه در روز عاشورا شهيد مي شود به كربلا رفت؟

 
  13   چرا امام حسين ( عليه السلام ) با اينكه مي دانست كشته مي شود زن و فرزندانش را نيز با خود برد ؟