[ 1] [ 2]
بازگشت به فهرست قبلي
تعداد كل:54

رديف عنوان سؤال
  1   امام حسين در سخاوت چگونه بود؟  
  2   ادب و عاطفة امام حسين چگونه بود؟  
  3   عدالت خواهي امام حسين عليه السلام , چگونه بود؟  
  4   زهد امام حسين چگونه بود؟  
  5   تواضع و فروتني امام حسين چگونه بود؟  
  6   ايمان امام حسين(ع) چگونه بود؟  
  7   شجاعت امام حسين(ع) چگونه بود؟  
  8   امام حسين(ع) در جوانمردي چگونه بود؟  
  9   امام حسين(ع) در صبر و شكيبائي چگونه بود؟  
  10   اصحاب حسين(ع) در كربلا، چگونه آماده جانفشاني بودند؟  
  11   چگونه حسين(ع)، هم عارف بود و هم مجاهد ؟  
  12   جايگاه نماز در سيرة امام حسين(ع) چگونه بود؟  
  13   ايثار اصحاب امام حسين در حادثه عاشورا، چگونه بود؟  
  14   امام حسين(ع) براي جلوگيري از گناه، چه توصيه&#هايي فرموده&#اند؟  
  15   نظر و سيره امام حسين(ع) در مورد صبر و تسليم چيست؟  
  16   پشتوانه شهادت طلبي اصحاب حسين(ع) در كربلا، چه بود؟  
  17   اجمالي از تاريخ زندگي امام حسين(ع) را بيان كنيد؟  
  18   زندگي امام حسين(ع) در چه چيزهايي خلاصه ميشود؟ چرا به آن حضرت مصيبتهاي زيادي وارد شده است؟
 
  19   علّت مرگ يزيد چه بود؟  
  20   چند داستان جالب از زندگي امام حسين(ع) بيان كنيد.

 
  21   يزيد بن معاويه چگونه شخصيتي داشت؟  
  22   گويند يزيد سر حسين (ع) و باقي ماندگان خاندانش را با احترام به مدينه فرستاد و هر حاجتي خواستند, انجام داد. آيا اين نرمي و لطافت بعد از آن كشتار فجيع نشان از نيرنگ دارد يا پشيماني و توبه ؟

 
  23   آيا با توجه به معيّن بودن سرنوشت افرادي چون يزيد و شمر، آنان اختيار در كارهاي خود داشتند و مجازات مي شوند؟  
  24   آيا قبيله حمدانيان كه در قتل امام حسين شركت داشتند اهل همدان ايران بوده اند؟  
  25   در مورد زندگي و شخصيت امام حسين توضيح دهيد و چه كتابهايي در اين مورد وجود دارد؟  
  26   آيا اين مطلب كه قاتلين امام حسين(ع) در روز قيامت به دست حضرت مهدي(عج) قصاص مي شوند، درست است؟  
  27   چرا علي(ع) در برابر خلفا سكوت كرد و امام حسين(ع) قيام نمود؟  
  28   با توجه به تقواي ظاهري ابوموسي اشعري و كساني كه به جنگ امام حسين(ع)آمده بودند، چرا اينها قدرت تشخيص حق را نداشتند؟  
  29   با توجه به ابهت و شوكتي كه حضرت امام حسين(ع) داشتند اين چهره مظلوم و خواري كه علما از ايشان ترسيم مي كنند چگونه توجيه مي شود؟  
  30   آيا بستن آب بر امام حسين در كربلا حقيقت دارد؟ و چند منبع براي مطالعه بيشتر معرفي نمائيد.  
  31   چرا شوهر حضرت زينب(س) و مادر علي اكبر(ع) در كربلا نبودند؟  
  32   چرا امام حسين(ع) شب عاشورا را از دشمن مهلت خواست؟  
  33   سر بريده امام حسين(ع) در مجلس يزيد كدام آيات قرآن را تلاوت نمودند؟  
  34   چرا تا نام امام حسين (ع) آورده مي شود گريه و عزاداري در ذهن تداعي مي شود؟ آيا همه زندگي امام حسين (ع) عزا و مظلوميت بود ؟  
  35   معناي اين كه امام حسين (ع) مظلوم بود چيست؟  
  36   آيا اين مطلب كه امام حسين(ع) علي اصغر را آوردند و فرمودند به او آب دهيد، صحيح است؟ حضرت علي اصغر چگونه شهيد شده است؟  
  37   روز عاشورا زماني كه شمر امام حسين(ع) را به شهادت رساند مي گوينددو خورشيد به هم رسيد يعني چه؟  
  38   آيا شهربانو دختر يزدگرد به همسري امام حسين (ع) در آمده است؟  
  39   در مورد امام حسين(ع) كتاب هايي را براي مطالعه معرفي كنيد؟  
  40   اگر معاويه عهدنامه خود را با امام حسن(ع) شكسته بود چرا امام حسين(ع)فرمود من به عهدنامه برادرم پايبند هستم؟  
  41   امام حسين(ع) كه در روز عاشورا بعد از چند لحظه كه به ديدار خداوندمي خواست برود پس نماز ظهر عاشوراي او چه معنايي داشت؟  
  42   چرا امام حسين(ع) خانواده خود را به كربلا برد؟  
  43   دلايل بروز جنگ در كربلا چيست؟  
  44   چرا كار مسلمانان به جايي رسيد كه امام حسين(ع) را به شهادت رساندند مگرخودشان از وي دعوت نكردند؟  
  45   ابن طاووس نقل كرده است كه حضرت زينب(س) به قتلگاه علي اكبر آمد، آيااين حرف درست است؟  
  46   مراد از ياران امام حسين(ع) چه كساني مي باشد و آيا زنان هم شامل آنهامي شوند؟  
  47   چرا علي اكبر از امام حسين(ع) تقاضاي آب كرد؟ مگر نمي دانست آب نيست؟  
  48   تعداد ياران امام حسين(ع) در كربلا چند نفر بودند؟  
  49   علت صلح امام حسن(ع) چه بود؟ چرا مانند امام حسين(ع) قيام نكردند؟  
  50   چرا شكل مبارزه امامان معصوم(ع) بعد از امام حسين(ع) بيشتر مبارزه پنهاني بود؟