بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:8

رديف عنوان سؤال
  1   حضرت قائم چندمين فرزند امام حسين(ع) است؟  
  2   آيا اين مطلب كه قاتلين امام حسين ( ع ) در روز قيامت به دست حضرت مهدي ( عج ) قصاص مي شوند، درست است ؟  
  3   اين سخن امام زمان((عليه السلام)) درباره امام حسين((عليه السلام)) كه، «برايت گريه مي كنم و اگر اشكم تمام شود خون مي گريم»، در كدام زيارت نقل شده است؟
 
  4   اينكه گفته شده است كه خود مردم مانع ظهور حضرت حجه هستند آيا مردم اين زمان با مردم زمان امام حسين((عليه السلام)) تفاوت دارند؟
 
  5   آيا پس از شهادت احتمالي امام زمان(ع) امام حسين(ع) بر پيكر امام زمان(ع) نماز مي خوانند؟ (در بعضي از كتاب ها چين آمده است).

 
  6   آيا در كتاب اصول كافي , باب امامت آمده كه خداوند ظهور حضرت مهدي (ع) را در سال 70ه. ق قرار داده بود, ولي به علت شهادت امام حسين (ع) ظهور حضرت به تأخير افتاد؟ آيا اين مطلب صحيح است ؟

 
  7   مي گويند يزيد بعد از به شهادت رساندن امام حسين (ع) به شكل سگ در آمد و تا ظهور امام مهدي (ع) زنده است . آيا اين مطلب حقيقت دارد؟

 
  8   آيا رجعت از امام حسين (ع) شروع و به امام حسن عسكري (ع) ختم مي شود يا غير اين است؟