بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:11

رديف عنوان سؤال
  1   آيا قيام امام حسين عليه السلام قيام آگاهانه است يا انفجاري ناآگاه ؟ .  
  2   امام حسين در مورد فلسفه قيامش چه ميفرمايد؟  
  3   آيا امام حسين(ع) براي قيام دستور خصوصي داشت، و در چنين صورتي آيا ديگران مي‎توانند او را مقتدا و امام خود در نظير اين عمل قرار دهند؟  
  4   فلسفه قيام امام حسين از زبان خودشان چه بود؟  
  5   اگر امام حسين(ع) در قيامش تابع يك دستور خصوصي باشد مقام والاتري دارد و يا اينكه اگر حركت امام از دستورهاي كلي اسلام استنباط شده باشد؟  
  6   امام حسين، هدف سفر به كربلا و قيام خود را چه اعلام كردند؟  
  7   چرا شكل مبارزه امامان معصوم ( ع ) بعد از امام حسين ( ع ) بيشتر مبارزه پنهاني بود؟  
  8   فلسفه قيام عاشورا چيست؟ ازهمان اول قيام امام حسين ع كارهايي انجام دادند كه هر كدام ازآنها فلسفه خاصي دارد مثلاً با يزيد صلح نكردند؟ چرا؟ زنان را با خود آوردند چرا؟ حضرت علي اكبر را آوردند؟.... اگر مي توانيد براي ما كتابي در اين مورد معرفي كنيد.

 
  9   آيا مادر و برادران حضرت ابوالفضل ( عليه السلام ) در كربلا حضور داشته اند ؟  
  10   مختار كه بود ؟  
  11   چرا امام حسين (عليه السلام) با اين كه مي دانست شهيد مي شود ، اقدام به قيام كرد ؟