بازگشت

گروه: تاريخ و سيره
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:شخصيت امام حسين(ع)
موضوع فرعي:صبر امام حسين(ع)
سؤال:امام حسين(ع) در صبر و شكيبائي چگونه بود؟
جواب:

حسين(ع) در مقام صبر, امتحاني داد كه دوست و دشمن از آن شگفتزده شدند. بلكه فرشتگان آسمان نيز از آن صبر و شكيبايي در تعجب ماندند. بر حسب فقره زيارت ناحيه مقدسه ـ و به راستي از صبر و استقامت تو ملائكه آسمان به شگفت آمده‎اند ـ و ظهور آن فضيلت از آن حضرت به نوعي شد كه سخن از صبر و خويشتن داري آن امام شهيد, از توضيح واضحات است.
امام حسين در زمينه‎هاي گوناگوني از خود صبر و شكيبايي نشان داد، از جمله؛ صبر در جهاد، صبر در مصيبت جوانان، برادران و اصحاب، صبر در غضب و خشم، صبر در تشنگي و صبر در اطاعت فرمان خدا.