بازگشت

گروه: تاريخ و سيره
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:شخصيت امام حسين(ع)
موضوع فرعي:عاطفه امام (ع)
سؤال:ادب و عاطفة امام حسين چگونه بود؟
جواب:

حسين (ع) با فرزاندان، بانوان و اهل بيت خود در نهايت ادب، محبت، رحمت، مهرباني و انس زيست مي‎كرد.
ابن قتيبه روايت كرده است: مردي خدمت حضرت امام حسن(ع) آمد و از آن حضرت درخواست چيزي كرد. حضرت فرمان داد صد دينار به او دادند.
سپس آن مرد خدمت حسين(ع) رفت و از آن حضرت نيز سؤال كرد، حضرت پرسيد برادرم به تو چقدر داد؟ عرض كرد صد دينار، حسين(ع) نود و نه دينار به او عطا كرد. زيرا نخواست با برادرش برابري كرده باشد.