بازگشت

گروه: مهدويت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام زمان (عج)
موضوع فرعي:نسب امام مهدي تا امام حسين
سؤال:حضرت قائم چندمين فرزند امام حسين(ع) است؟
جواب:

از سلمان روايت شده است: وارد شدم بر پيامبر در حالي كه حسين بر زانوي مرحمت او بود، پيامبر به او روي مي‎كرد و مي‎فرمود: [تو آقا، پسر آقا و پدر آقاياني، تو امام، پسر امام، پدر اماماني، تو حجت، پسر حجت، پدر حجت‎هاي نه‎گانه‎اي كه از صلب تو هستند، نهمين ايشان قائم آنها است.]