بازگشت

گروه: اطلاعات عمومي
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:دشمنان امام حسين(ع)
موضوع فرعي:افرادي كه مقابل امام ايستادند
سؤال:تكليف كساني كه در روز عاشورا نه در مقابل امام حسين ( عليه السلام ) بودند و نه در كنار امام ( عليه السلام ) چيست ؟
جواب:

مسلّم است كه افرادي كه با امام حسين ( عليه السلام ) در كربلا شهيد شدند ، به عالي ترين درجات رسيده اند و نيز كساني كه صداي غربت و ياري خواستن آن امام بزرگ را شنيدند و از ياري وي خودداري كردند ، به شقاوت و هلاكت ابدي رسيدند ، ولي بر كساني كه امام آنها را دعوت نفرمود و در كربلا نبودند تا امام را ياري كنند ، گناهي نيست .