بازگشت

گروه: اطلاعات عمومي
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:قيام امام حسين (ع)
موضوع فرعي:كامل كردن قيام امام حسين (ع
سؤال:چه كسي قيام امام حسين ( عليه السلام ) را كامل كرد ؟
جواب:

اگر منظور كساني باشند كه در حادثه كربلا قيام امام حسين ( عليه السلام ) را كامل كردند ، مي توان گفت كه حضرت سجاد ( عليه السلام ) و حضرت زينب ( س ) از نخستين كساني اند كه نهال قيام امام حسين ( عليه السلام ) را بارور و از آن به گونه اي شايسته بهره برداري كردند . تبليغات دستگاه خلافت يزيد ، چهره قيام امام حسين ( عليه السلام ) را در نظر مسلمانان دگرگون جلوه داده بود و امام حسين ( عليه السلام ) و خاندان گرامي اش را افرادي خارجي كه بر خليفه مسلمانان شوريده اند معّرفي كرده بود . خطبه هاي آتشين و روشنگر امام سجاد ( عليه السلام ) و زينب كبرا ( س ) ماهيّت قيام عاشورا را مشخّص كرد و مردم را از جنايات بني اميّه و ستم هايي كه در كربلا بر امام حسين ( عليه السلام ) و خاندانش رفته بود آگاه ساخت .