بازگشت

گروه: امامت و تشيع
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:علم امام
موضوع فرعي:علم امام حسين (ع) به شهادت
سؤال:قرآن مي گويد با دست خويش خود را به هلاكت نيفكنيد پس چرا در روز عاشورا باآنكه مي دانست كشته مي شود در مقابل بني اميه قيام كرد ؟
جواب:

بـايـد تـوجه داشت كه جان انسان , ارزشمندترين سرمايه وجود او نيست , ما حقايقي با ارزش تر از جان داريم , ايمان به خدا , آيين اسلام , حفظ قرآن و اهداف مقدس آن , بلكه حفظ حيثيت و آبروي جـامـعـه اسلامي , اينها اهدافي والاتر از جان است كه قربان شدن در راه آن هلاكت نيست , اصولا تـهـلكه و هلاكت با شهادت دو مفهوم متباين دارد تهلكه به معني مرگ بي دليل است در حالي كه شهادت قرباني شدن در راه هدف و نايل گشتن به حيات جاويدان است .