بازگشت

گروه: تاريخ و سيره
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:تاريخ و سيره
موضوع فرعي:عبدالله بن جعفر-حادثه كربلا-مادر علي اكب
سؤال:چرا شوهر حضرت زينب(س) و مادر علي اكبر(ع) در كربلا نبودند؟
جواب:

هر چند در تاريخ، علّت عدم حضور عبداللَّه بن جعفر در كربلا به صراحت بيان نشده است، اما از اخلاصي و مودّتي كه ايشان به امام حسين(ع) داشت و همچنين هنگام حركت امام(ع) از مكّه به عراق خود او فرزندانش را به همراه امام روانه كرد و هنگامي كه خبر شهادت فرزندانش عون و محمد را شنيد، گفت: به خدا قسم! اگر من نيز به همراه امام حسين(ع) بودم دوست مي داشتم كه از او جدا نشوم تا كشته مي شدم و به خدا قسم! من در راه امام از زندگي فرزندانم چشم برگرفتم و جانفشاني آنان را در راه حضرتش، مايه هزاران آمال و آرزوي خود دانستم و آنان از عوض من در ركاب آن حضرت شركت كردند و اگر خود نتوانستم در راه او به شهادت برسم، ولي خدا را شكر كه فرزندانم در راه او شهيد شدند. از همه اين موارد به دست مي آيد كه عبداللَّه از حركت به همراه امام(ع) معذور بوده است. دليل عدم حضور ليلا مادر علي اكبر(ع) در كربلا روشن نيست كه آيا آن بانو در آن زمان در قيد حيات بودند، يا به علل ديگري نتوانستند به همراه امام حسين(ع) حركت كنند.