بازگشت

گروه: امامت و تشيع
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:زيارت
موضوع فرعي:قتيل العبرات
سؤال:معناي عبارت ( انا قتيل العبرات ) و ( السلام علي قتيل العبرات ) چيست
جواب:

عبارت هاي {Hاَنَا قتيل العَبَرةH} و {Hالسّلام علي قتيل العبرات H} راجع به امام حسين(ع) است و در جاهاي مختلفي ذكر گشته كه از آن جمله مي توان به زيارت اربعين امام حسين(ع) اشاره كرد. مرحوم مجلسي در معناي اين جمله مي فرمايد: منظور اين است كه «هيچ مؤمني به ياد من نمي افتد مگر اين كه گريه مي كند يا بغض، گلوي وي را مي گيرد»، {V(بحارالانوار، ج 110، ص 356)V}.