بازگشت

گروه: اطلاعات عمومي
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:متفرقه
موضوع فرعي:بهترين راه شناخت وتوسل به امام حسين(عليه
سؤال:- آيا معرفت و شناخت آقا ابا عبدالله الحسين « عليه السلام »تنها از راه مطالعه وتحقيق در مورد ايشان مي باشد ؟
2- بهترين راه توسل به امام حسين «عليه السلام » چيست ؟
جواب:

اصولا بحث معرفت و شناخت نسبت به هر كسي منحصر به مطالعه و تحقيق درباره آن شخص با موضوع نيست .مثلا يكي از راه هاي رسيدن به معرفت نسبت به پرودگار عالم اينست؛ كه انسان درباره خود معرفت و شناخت پيدا كند.{ من عرف نفسه فقد عرف ربه } مطالعه و تحقيق يك طريقي براي رسيدن به حقيقت ا ست. وجود افرادي كه نسبت به ساحت مقدس ابي عبد الله الحسين معرفت قلبي دارند در حالي كه جزء دانشمندان و علما نيستند, خود مويد اين مطلب است, كه مطالعه و تحقيق , تنها راه رسيد ن به معرفت نيست اگر رسيدن به اين مرحله را آسان مي كند .
معرفت امري قلبي است, كه از اخلاص سرچشمه ميگيرد . اگر مطالعه و تحقيق با اخلاص همرا ه باشد معرفت را به دنبال خواهد داشت اما اگر اخلاص در كار نباشد چيزي جز دور شدن از معرفت حاصل نخواهد شد. { من اخلص للله اربعين صباحا ظهرت ينابيع الحكمه من قلبه علي لسانه } ( 1)
يعني :« كسيكه چهل شبانه روز كار هايش راخالص براي خدا انجام دهد , چشمه هاي حكمت در قلب و زبانش جاري ميشود .»
پس براي رسيدن به معرفت نسبت به وجود مقدس ابي عبدالله الحسين لازم است در اعمال خود خالص شويم و در ضمن بر مطالعه و تحقق خويش بيفزائيم.
اگر ايمان قوي و خالصانه در قلبمان ثابت گردد . جمال و كمال ابي عبد الله در آينه قلب نقش خواهد بست .
بهترين راه توسل توجه به نكات ذيل است .
1-امام بهترين وسيله نجات است.
2-امام بهترين وسيله صعود به اوج قله سعادت است.
3- امام بهترين وسيله خروج از چاه عميق , مخوف و تاريك جهل و انحراف است.
4-امام بهترين وسيله ورود به روشنائي و نور است .
5- امام بهترين وسيله رهائي از ذلت و خفت است.
6-امام بهترين وسيله رسيدن به عزت و عظمت است.
7-امام بهترين وسيله ايجاد آرامش در مقابل سختي ها و مصيبت هاست
8- امام بهترين وسيله تقرب به پرودگار عالم است.
9-امام بهترين وسيله رسيدن به مقام رضا است.
بعد از باور داشتن به اين حقايق با دلي سرشار از اميد توسل انجام پذيرد .
« امام علي «عليه السلام » مي فرمايند :«ما وسيله ارتباط مردم با خدا هستيم »
حضرت زهرا « سلام الله عليها »ميفرمايند : ما راه ارتباط ميان خالق و خلق مي باشيم »
امام هادي « عليه السلام » مي فرمايند: به هنگام بيماري شخصي را به كربلا فرستاد ند تا دركنار قبر مطهر امام حسين «عليه السلام » در حق آن حضرت دعا كند . اگر چه حضرت هادي «عليه السلام » خود امام است ولي اين نشان ميدهد كه امام حسين «عليه السلام » نزد خداوند مقام بس رفعيي دارد و حرم مطهرش محل بر آورده شدن حاجات است .
حضرت امام هادي «عليه السلام » به كسي كه در اجراي اين دستور شگفت زده شده بود فرمودند : رسول خدا « صلي الله عليه واله » از خانه خدا و حجر الاسود افضل بود, ولي گرچه خانه خدا طواف مي كرد و به حجر الاسود دست مي ماليد و آن را مي بوسيد؛ همانا خداي تعالي را قطعه زمينهائي ممتاز است كه دوست دارد در آن دعا شود و براي كسي كه دعا مي كند استجابت نمايد و حائر امام حسين « عليه السلام » از اين بقعه ها ست »
روايت است كه عبدالله ابن ابي يعفور به خدمت امام صادق «عليه السلام » عرض كرد , شخصي از خاك قبر امام حسين « عليه السلام » بر مي دارد وبهره مي برد ديگري بر ميدارد و بهره نمي برد حضرت فرمودند : والله هر كه بردارد و اعتقاد داشته باشد كه به او نفع مي بخشد البته بهره مند مي شود .
خلاصه اينكه با اعتقاد توسل جستن بهترين نوع توسل است .
منابع :
1-زيارت جامعه كبيره ,
2-تفسير الميزان ,ج 5 , ص 362
3-شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد , ج 16 , ص 211
4-آداب زيارت امام رضا « عليه السلام » , ص 28-29-30
5-كامل الزيارات , ص 273