بازگشت

گروه: تاريخ و سيره
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:شخصيت امام حسين(ع)
موضوع فرعي:شخصيت امام حسين
سؤال:در مورد زندگي و شخصيت امام حسين توضيح دهيد و چه كتابهايي در اين مورد وجود دارد؟
جواب:

براي مطالعه و تحقيق در مورد امام حسين(ع) و شخصيت والاي آن حضرت، كتابهاي زير معرفي ميشود:
1. عبرتهاي عاشورا، محمد دشتي
2. ويژگيهاي امام حسين(ع) (ترجمه خصائص الحسينيه)، مرحوم شوشتري
3. در سوگ امير آزادي (ترجمه منير الاحزان)، ابن نما حلي
4. لهوف سيد بن طاووس
5. اشكهاي خونين در سوگ امام حسين( ترجمه ذريعة النجاة)، مولا محمد رضيع گرموردي
6. بزمگاه خون، كمال لسيد
7. بر كرانه عشق امام حسين(ع)، طباطبايي نسب
8. امام حسين و عاشورا از زبان معصومان(ع)، محمد صحتي سردرودي
9. فرهنگ عاشور، جواد محدثي
10. امام حسين(ع) شهيد فرهنگ بشر و انسانيت، علامه جعفري
11. فرهنگ سخنان امام حسين(ع)، محمد دشتي
12. در كربلا چه گذشت (ترجمه نفس المهموم)، شيخ عباس قمي
به طور خلاصه در پاسخ به سؤالات شما گفتني است كه امام حسين(ع) فرزند دختري رسول خدا، ريحانه قلب آن حضرت، محبوبترين افراد در پيش پيامبر، سرور جوانان بهشت و پنجمين شخص از آل عبا است.
امام حسين(ع) مورد علاقه شديد پيامبر(ص) بود و آن حضرت ميفرمود: حسين مني و انا من حسين. امام حسين(ع) در دوران پدرش، حضرت علي(ع) از موقعيت والايي برخوردار بود. علم، بخشش، بزرگواري، فصاحت، شجاعت، تواضع، دستگيري از بينوايان، عفو، حلم و... از صفات برجسته اين حجت الهي بود. بعد از برادرش به امامت رسيد و در راه دفاع از دين و مبارزه با ظلم و فساد و علدم بيعت با طاغوت زمان به شهادت رسيد. او سيد شهيدان و خون خدا است و مقام و عظمت ويژهاي در نزد خدا دارد.
عاشورا تجلي حماسه و عرفان و عرصه عروج و تعالي انساني است و امام حسين(ع) براي جلب رضايت الهي و دفاع از ارزش ديني قيام كرد و با مال و جان، فرزند، آبرو و... به دفاع از دين و قرآن پرداخت و مظلومانه به شهادت رسيد. در نتيجه نام و ياد او و نهضت خونين و با شكوه او همواره در دلها زنده مانده و فراموش نشده است.
از قرنها پيش عاشورا به عنوان تجلي روز درگيري حق و باطل و روز فداكاري، جانبازي، ايثار و عشق به خدا شناخته شده است و ارزشهاي والاي آن عبارت است از: مقابله با تحريف دين، مبارزه با ستم و جور، عزت و شرافت انسان، ترجيح مرگ سرخ بر زندگي ذلت بار، پيروزي خون بر شمشير، شهادت طلبي، احياي فريضه امر به معروف، اصلاح طلبي در جامعه و..