بازگشت

گروه: واقعه كربلا
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:كربلا
موضوع فرعي:اولين و اخرين شهيد كربلا
سؤال:اولين و آخرين شهيد كربلا چه كساني بودند؟
جواب:

روز عاشورا دشمن نابكار دوبار حملهء دسته جمعي بر اصحاب امام حسين (ع) كرد. در هر بار طبق نقل مقتل نويسان گروه زيادي شهيد شدند, چنان كه گفته اند: در حملهء اولي چهل يا بيش از آن كشته شدند, از جمله :اوهم بن اميه , اميّة بن سعد, بشربن عمر, جابربن حجّاج , حباب ابن عامر.
براي اطلاع از اسامي اين عزيزان , به كتاب قصّهء كربلا, ص 279 نوشتهء علي نظري منفرد منتهي الاءمال , ج 1 ص 254 محدث قمي مراجعه فرماييد.
جناب محدث قمي اسامي آن بزرگواران اين گونه ذكر مي نمايند:
نُعَيْم بن عجلان , عمران بن كعب بن حارث , حنظلة بن عمرو الشيباني و... بنابراين اولين شهيد كربلا مشخص نيست چه كسي بود.
طبق نقل ابن اثير در جلد چهارم كتاب كامل , ص 79و بلاذري در كتاب انساب الاءشراف , ج 3 ص 204 آخرين شهيد شخصي به نام است كه در حملهء اوّل يا دوم مجروح شدو بين شهدا روي زمين قرار گرفته وبيهوش بود و اسلحه اش را دشمن برد. وقتي به هوش آمد, شفيد حضرت اباعبداله (ع) را شهيد كرده اند. از اين رو باحربه و كاردي كه با خود داشت , بر منافقان كوفه حمله كرد و بالاءخره شهيد شد.(1)
(پـاورقي 1.علي نظري منفرد, قصّه كربلا, ص 375