بازگشت

گروه: مهدويت
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:امام زمان (عج)
موضوع فرعي:زنده ماندن يزيد تا ظهور امام زمان
سؤال:مي گويند يزيد بعد از به شهادت رساندن امام حسين (ع) به شكل سگ در آمد و تا ظهور امام مهدي (ع) زنده است . آيا اين مطلب حقيقت دارد؟


جواب:

يزيد زنده نيست . و در سال 64هجري مُرد.() دربارهء يزيد نوشته اند: عاشق دختري بود و اصرار(پـاورقي 2.علي اكبر فياض , تاريخ اسلام , ص 181
بر گرفتن او داشت . دختر منزل مستقلي خواست و در آن , منزل سگي داشت كه اسمش را يزيد گذاشته بود, به طوري كه وقتي صدا مي زد: يزيد,سگ مي آمد و دُمش را تكان مي داد. شبي به يزيد گفت : بايد كسي نفهمد وغچ تنها بايد پيش من بيايي . يزيد نصف شب وارد شد و دختر او را كشت و بدنش را در چاهي انداخت . صبح كه مأموران آمدند, زن گفت : ديشب به سگ تبديل شد و اگر مي خواهيد او را صدا بزنيد.
البته نظر ديگري هم گفته اند كه يزيد براي شكار به صحرا رفت و در تعقيب شكار, از لشگرش دور افتاد وبسيار تشنه شد. خيمهء پيرمردي را در بيابان ديد. آمد از او آب طلبيد. پيرمرد آب اندكي به وي داد, ولي يزيدسيراب نشد و گفت : اگر مرا مي شناختي , بيش تر آب مي دادي . پيرمرد گفت : تو كه هستي ؟ گفت : من يزيد بن معاويه ام . پيرمرد وارد خميه شد و شمشيري برداشت و غافلگيرانه به او زد. اسب رم كرد و بدن يزيد بر اثرسقوط از روي اسب , قطعه قطعه شد.