بازگشت

گروه: امامت و تشيع
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:علم امام
موضوع فرعي:علم امام حسين (ع) به زمان و مكان شهادت خ
سؤال:آيا امام حسين« عليه السلام »زمان و مكان شهادت خود را مي دانستند ؟ توضيح دهيد ؟
جواب:

بله امام حسين« عليه السلام » به علم امامت مي دانستند كه در اين مكان و در اين زمان به شهادت مي رسند. در بعضي روايتهاي متاخرهم مي خوانيم كه وقتي امام به سرزمين كر بلا رسيدند و پرسيدند اين سرزمين چه نام دارد. و به او گفتند : كربلا گفت خدايا از كرب و بلا به تو پناه مي برم ....)(1) اين سرزمين جايگاه اندوه و بلاست و همين جا خوابگاه شتران ما و محل خيام ما و جاي ريختن خونهاي ماست. ( 2)
علاوه بر اين روياهاي كه امام ديده اند اين مسله را تاييد مي كند : نوشته اند نزديك غروب تاسوعا حسين بن علي« عيله السلام» در بيرون يكي از خيمه ها نشسته است در حالي كه زانوها را بلند كرده و دستها را روي زانو گذاشته است و سر را روي دستها و خوابش برده است .
در همين حال عمر سعد تا فرمان را خواند و تصميم گرفت فرياد كشيد : لشكر خدا سوار شويد من بهشت را به شما بشارت ميدهم .
نوشته اند اين سي هزار لشكر در حاليكه دور تا دور خيمه هاي حسين را گرفته بودند مثل دريايي كه به خروش آيد به خروش و جنبش آمد طوفان كرد يك مرتبه صداي فرياد اسبها انسانها و بهم خوردن اسلحه ها در صحرا پيچيد .
زينب (س) در داخل يكي از خيمه ها است ظاهرا دارد زين العابدين را پرستاري مي كند صدا را از بيرون شنيد فورا بيرون آمد ديد لشكر دشمن است كه دارد حلقه محاصره را تنگتر مي كند آمد دست زد و به شانه ابا عبد الله : برادر بلند شو نمي بيني نمي شنوي ؟ ببين چه خبر است حسين« عليه السلام» سر بلند مي كند و بدون توجه به لشكر مي گويد : من الان در عالم روئا جدم را ديدم به من بشارت و نويد داد گفت : حسينم تو عن قريب به من ملحق مي شوي .
علاوه بر اينها حضرت علي« عليه السلام» سالها قبل از واقعه كربلا در توصيف اين سرزمين و شهدائي كه در آن به شهادت مي رسند فرموده اند : { مناخ ركاب و مصارع عشاق , شهداء لايسبقهم من كان قلبهم و لا يلحقهم من بعد هم }(4) يعني : اينجا بارانداز سواران و قتلگاه عاشقان است شهدايي كه نه پيشينيان بر آنان سبقت جسته و نه آيندگان به مقام آنان دست يابند .
منابع
1-خلاصه قيام حسين« عليه السلام» , دكتر سيد جعفر شهيدي , ص 48
2-فرهنگ جامع سخنان امام حسين« عليه السلام», گروه حديث پژوهشگر , باقر العلوم , ترجمه علي موئدي , ص 418
3-حماسه حسيني ,استاد مطهري , ص 274- 277
4-نفس المهموم , ص 110 .