بازگشت

گروه: تاريخ و سيره
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:تاريخ و سيره
موضوع فرعي:سر امام حسين (ع)
سؤال:گويند يزيد سر حسين (ع) و باقي ماندگان خاندانش را با احترام به مدينه فرستاد و هر حاجتي خواستند, انجام داد. آيا اين نرمي و لطافت بعد از آن كشتار فجيع نشان از نيرنگ دارد يا پشيماني و توبه ؟


جواب:

دربارهء سر بريدهء امام حسين (ع) و محل دفن آن بحث كرديم .
در تاريخ نقل شده كه يزيد اجازده داد اهل بيت در شام عزاداري كنند آنان هفت روز عزاداري كردند و هر روز گرو زيادي اززنان شام گرد آنان جمع مي شدند و عزاداري مي كردند. مروان نزد يزيد رفت و گفت : روحيهء مردم شام دگرگون شده است وماندن اهل يت در شام به صلاح شما نيست . از اين جهت يزيد تصميم گرفت آنان را به مدينه بفرستد. وقتي يزيد تصميم گرفت اهل بيت را به مدينه بفرستد, اموالي را كه از آنان غارت شده بود, با مقداري پول به آنان داد. امام سجاد(ع) پول ها را بين فقران شام تقسيم كرد.(1)
اين كار يزيد نه از روي ملاطفت به مصيبت ديدگان و يا دليل پشيماني و توبه او بود, بلكه به سبب ترس از بين رفتن حكومت خود بود. بر فرض اين كه از اين كار پشيمان شده باشد, آيا پشيماني سودي به حال او دارد؟ آيا قابل توبه و بازگشت است ؟هرگز.
(پـاورقي 1.قصهء كربلا, ص 520 با تلخيص .