بازگشت

گروه: اطلاعات عمومي
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:حضرت زينب
موضوع فرعي:حضرت زينب پس از شهادت امام
سؤال:پس از شهادت حضرت امام حسين (ع) حضرت زينب در كجا زندگي كرد و در كجا در گذشت؟


جواب:

بعد از شهادت امام حسين(ع) حضرت زينب به همراه كاروان آزادگان از كربلا به كوفه، شام و مدينه حركت كردند. رياست و رهبري آن كاروان را به ظاهر حضرت زينب عهده دار بود اما در واقع امام سجاد(ع) رهبري آن را بر عهده داشت.
حضرت زينب در كوفه و شام با سخنراني هاي افشاگرايانه، دشمن را از كردة خود پشيمان كرد، كه سرانجام اين كاروان را با احترام به مدينه باز گرداندند.
حضرت در مدينه با فعاليت هاي ظلم ستيزانة خود مردم را بر ضد حكومت يزيد شوراند. حاكم مدينه در پي تبعيد حضرت زينب بر آمد. به نوشتة برخي شوهرش (عبدالله بن جعفر) وي را به شام برد و در آن جا در گذشت. به نوشتة برخي ديگر حضرت به مصر هجرت نمود و در آن جا درگذشت. تاريخ درگذشت وي را پانزدهم رجب سال 62 هجري نوشته اند.10
10 سيد عطاءالله مهاجراني، زينب پيام آور عاشورا، ص 287 به بعد.