بازگشت

گروه: اطلاعات عمومي
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:فلسفه عزاداري
موضوع فرعي:اشك براي امام حسين (ع) باعث ريختن گناهان
سؤال:اين موضوع كه اغلب خطباء ميگويند يك قطره اشك براي امام حسين ? باعث ريختن گناهان ميشود آيا اين موضوع باعث كم رنگ شدن صبر در مقابل گناهان نميشود وآيا ما نبايد عميقتر در مورد اشك بر امام حسين? فكر كنيم
جواب:

اشك در مجالس شرطش آنستكه بعد از خروج از مجلس اثر گريه با انجام معصيت خنثي نشود.
انما يَتَقَبَّلّ الله مِن المُتَقين:خداوند اعمال را فقط از پرهيزگاران قبول مي كند (چهل حديث امام خميني حديث 16)
اين گونه احاديث بايد موجب اميد شود نه غرور ، خداوند رحمن و رحيم است اگر ما متوسّل به اولياء خدا شويم رحمت فراوان است.
شخصي از امام كاظم ? پرسيد :آيا ادّعاي شيعه گري كفايت مي كند؟ فرمودند ( فوالله ما شيعتنا الّا مَن اتّقيَ الله و اطاعه )بخدا قسم شيعه ما نيست مگر كسي كه از خدا بترسد وپرهيز گار باشد.
امام صادق ? فرمودند : شيعه يعني كسي كه عفيف باشد (پاك دامن) و اهل جهاد و مبارزه با نفس و دشمن بيرو ني باشد عمل كند براي خدا به اميد ثوا ب و خوف از عقاب (چهل حديث امام خميني حديث 16)
بله ما هم فرمايش شما را تصديق مي كنيم كه بايد اهميّت مجالس را توضيح داد لكن فهم ديني و اينكه فلسفه مجالس اصولاً به همين حقايق و معارف باشد نكته مهمي است .
امام ? فرمودند: انسان به حقايق نميرسد مگر اينكه خود را عميق بشناسد .
به شما توصيه مي كنم كه كتاب چهل حديث امام خميني حديث 33 و سه جلد كتاب حماسه حسيني شهيد مطهري را مطالعه نمائيد.